นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขของแอพลิเคชั่นและครอบคลุมถึงการรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างระมัดระวัง เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้งานแอพลิเคชั่น เราจะถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และยินยอมให้ใช้ข้อมูลไว้ตามข้างล่าง

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ของเราทั้งหมด

ข้อมูลอุปกรณ์

เราจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ เช่น ระบบปฏิบัติการ ชื่ออุปกรณ์ ชื่อรุ่นอุปกรณ์ ที่อยู่ IP ประเทศจะถูกนำมาใช้ สำหรับการให้บริการที่ดีขึ้น

ข้อมูลตำแหน่ง

สำหรับแอพที่ขอสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่ง เมื่อคุณอนุญาตให้เข้าถึง บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ในแอพนั้นๆ ผู้พัฒนาแอพหรือเครือข่ายโฆษณาอาจมีการจัดเก็บหรือส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของคุณ เพื่อบริการที่ดีของแอพ หรือเพื่อจัดให้มีโฆษณาที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นสำหรับคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูล

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูล แต่โปรดทราบว่าแม้จะพยายามปกป้องข้อมูลแต่ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลใดสามารถรับประกันความปลอดภัย 100% ตลอดเวลา

การแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้บริการ

เราจะไม่ขายหรือให้เช่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลของผู้ใช้บริการ เราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในขณะที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น

1. เพื่อตอบสนองคำขอของผู้ใช้บริการและการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ

2. เพื่อจัดหาบริการที่ดีของเราให้แก่ผู้ใช้บริการ

3. เพื่อการบังคับใช้เงื่อนไขบริการของเรา

4. เพื่อป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล

5. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับบริษัทอื่นๆ หรือกับคู่ค้าทางธุรกิจที่เรามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีข้อมูลโปรโมชั่นเกี่ยวกับบริการใหม่และบริการอื่นๆ ที่นำเสนอโดยเราและพันธมิตรทางธุรกิจ ณ เวลาใดๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าและจะมีผลบังคับใช้ทันทีหากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการแอพพลิเคชั่น ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและการปรับปรุงแก้ไขนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เริ่มใช้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2021